tập nhanh » Issue 64 25-11-2012

ISSUE 42

Bài tập cho người bận rộn

Bài tập cho người bận rộn

Bài tập nhanh dưới đây phù hợp cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho gym sau buổi làm. 5PM tan sở, 6PM có cuộc hẹn với khách hàng, vậy làm sao duy trì bài tập điều độ trong một khoảng thời gian bận rộn của bạn? Và đây là giải pháp của chuyên gia HimMag khuyên bạn.

read more »

ISSUE 62

10 Bí quyết để có 6 múi nhanh nhất!

10 Bí quyết để có 6 múi nhanh nhất!

Niềm tự hào 6 múi dường như là tiêu chí của tất cả những người chơi thể hình nghĩ đến đầu tiên. Những múi cơ thể hiện sự hài hòa trong các bài tập và không dễ gì có 6 múi chuẩn nếu bạn không kiên trì và bền bỉ cộng với những thói quen sinh nhoạt tốt. Đâu là cách nhanh nhất?

read more »

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?