than phiền » Issue 64 25-11-2012

ISSUE 64

Cứ than phiền đi! – Nhưng đúng và vừa đủ

Cứ than phiền đi! – Nhưng đúng và vừa đủ

Trong cuộc sống hiện đại, việc nói ra bức xúc, chỉ trích, giải tỏa nỗi thất vọng của bản thân luôn là “nhu cầu” chính đáng của tất cả mọi người. Và để lời than phiền đạt hiệu quả. Người đàn ông phải có cách diễn đạt, thái độ, chất bản lĩnh ở những hoàn cảnh sự việc mà ứng biến, lấy nhu thắng cương, lấy đại “đè bẹp” tiểu tiết.

read more »

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?