Thanh Tài » Issue 64 25-11-2012

ISSUE 43

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?

Có những cái tên hầu như xa lạ với báo giới dù rằng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Chưa có cái gọi là thành quả, nhưng với Đoàn Thành Tài, một cái tên - ít bao giờ được nói – những gì anh làm chưa đáng để PR, chưa đáng để “rần rần” như những gì các Celeb trẻ khác làm. “ Cũng nóng nhưng không vội!” Tài chốt 1 câu rất ý tứ và đáng để ngẫm!

read more »

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?