vòng 3 » Issue 64 25-11-2012

ISSUE 63

To là hấp dẫn?

To là hấp dẫn?

Đem câu hỏi này áp dụng trong chuyện tình dục thì 100 người được HimMag làm khảo sát đều đồng ý 100%. Và đáng ngạc nhiên hơn, họ chỉ cần trung bình 1 giây 32 đế có câu trả lời. Vì sao to là hấp dẫn?

read more »

let's go!

Don't Miss »

Most view »

Đoàn Thanh Tài: Tốn tiền PR để làm gì?